Rate this post

Badanie opublikowane kilka miesięcy temu przez  SosTariffe.it  stawia marnotrawstwa światła i cnotliwe działania w zużyciu energii elektrycznej we Włoszech. 

Karty raportów pojawiają się w najbardziej oszczędnych miastach i tych, w których odpady są na porządku dziennym. Najbardziej energochłonnych wszystkim jest  Rzym , który ma najwyższe średnie roczne zużycie energii elektrycznej, Cagliari to pierwsze miasta na południu, a na północy Triest jest kapitał z najwyższych rachunków. Z drugiej strony, Campobasso i Bolonia koncentrują się na niższym zużyciu i kosztach.

W badaniu przedstawiono także szereg wskazówek, jak zmniejszyć wydatki, przynosząc znaczne oszczędności w wysokości około 300 EUR rocznie na bardziej energochłonne miasta.
Największe zużycie we Włoszech odnotowano w Rzymie:  w stolicy w 2015 r. Wydano prawie 1016 euro rocznie za zużyte 4199 kWh , przy wzroście zużycia energii o 15,5% w porównaniu do 2014 r. Na drugim i trzecim miejscu Cagliari jest klasyfikowane odpowiednio z około 913 euro rocznie rachunków za energię elektryczną i Palermo z ponad 847 euro. 

Musisz dotrzeć na piąte miejsce, aby znaleźć pierwsze miasto Północy w rankingach w Trieście, gdzie zużywają 3356 kWh rocznie za koszt prawie 736 euro.
Campobasso zamiast tego jest stolicą, w której wydaje mniej za energię elektryczną we Włoszech: w tym mieście średnie roczne zużycie wynosi 2932 kWh, co odpowiada wydatkom w wysokości prawie 595 euro (około 421 euro mniej w Rzymie). Bolonia jest przedostatnią w rankingu najbardziej energetycznych miast, zajmując pierwsze miejsce wśród miast Północy o najniższym zużyciu. 

W rzeczywistości w stolicy Emilii zużywa się 2975 kWh rocznie, co pociąga za sobą wydatek rzędu 609 euro.

Jeżeli przeanalizujemy jedynie różnice w zużyciu w porównaniu do 2014 r., Odkryjemy, które miasta można uznać za najbardziej opłacalne? w stanie zmniejszyć konsumpcję więcej w 2015 roku w porównaniu do poprzedniego roku. Aosta utrzymuje rekord jako miasto o największej redukcji: w tej rzeczywistości od 2014 r. Zapotrzebowanie na energię spadło o 16,3%. Nawet rodziny Catanzaro i Trento zdołały zmniejszyć konsumpcję z poprzedniego roku o około 11,3%.
Natomiast Rzym jest miastem o największym wzroście (+ 15,5% od 2014 r.), A następnie w Genui, Cagliari i Neapolu, które odnotowały zmianę odpowiednio o 4%, 2,7% i 2,3%.
Aby zważyć więcej na konsumpcję i ceny energii elektrycznej, podczas postępowania wyjaśniającego zidentyfikowano pewne złe zachowania, które zostały zidentyfikowane przez SosTariffe.it. Te nawyki można jednak zastąpić pewnymi sugestiami, które oferuje strona porównawcza w celu ograniczenia wydatków, które podsumowano w poniższej tabeli.
Według Taryfy Sos pozostaje na chronionym rynku (około 75% włoskich gospodarstw domowych ma najwyższy wskaźnik ochrony narzucony przez AEEGSI) i zużywa energię źle, koncentrując konsumpcję dnia waży  około 12% – 13% na rachunkach, Według SosTariffe.it porównaj stawki za energię elektryczną, subskrybuj najtańsze i prześlij za 80% z nich w najbardziej dogodnych przedziałach czasowych (w nocy, w weekendy i święta) wiąże się ze średnią oszczędnością ponad 80 euro lat. Ale uwaga, jeśli chcesz zużywać energię odnawialną, prawdopodobnie najlepsza jest stopa jednotorowa z dzienną konsumpcją.

Jednak najbardziej niekorzystne dla rachunków za media jest złe korzystanie z urządzeń gospodarstwa domowego. Oto wskazówki SosTariffe.it

  • Pralka:  pranie w temperaturze 60 ° lub wyższej przynosi dodatkową opłatę w wysokości około 10%. Dzieje się tak, ponieważ około 90% energii elektrycznej używanej przez pralkę służy do podgrzewania wody. Zalecane zalecenia to pranie w miarę możliwości w temperaturze 40 ° lub używanie paneli słonecznych do podgrzewania wody. Te dwa rozwiązania pozwalają zaoszczędzić ponad 40 euro rocznie lub 58% zużycia na pralkę;
  • Zmywarki:  nawet użycie tego urządzenia odpowiada za około 10% zużycia ze względu na podgrzewanie wody wymaganej do pracy.
    Wybór modelu, który może bezpośrednio załadować ciepłą wodę z sieci, pozwala zaoszczędzić ponad 25 euro, czyli 35% zużycia zmywarki;
  • Lodówka:  lodówka, choć może się to nie wydawać, odpowiada za 9% zużycia i roczny koszt rachunku. Dzieje się tak, ponieważ aby wydać mniej, wybieramy modele o niskiej klasie energetycznej. Z drugiej strony, wybierając lodówkę klasy A ++, można zaoszczędzić ponad 40 euro, co odpowiada 58% rocznego zużycia na lodówkę;
  • Oświetlenie: jest to jeden z najbardziej zmiennych elementów kosztowych. Oświetlenie domu z 10 żarówkami o niskim zużyciu energii odpowiada za około 8% zużycia. Oszczędności energii do łazienki i do praniaNajskuteczniejszą radą w tym przypadku jest przejście na lampy LED, oszczędzając ponad 40 euro lub 73% zużycia na oświetlenie;
  • Żelazko: ma dość wysokie zużycie i waży około 6% zużycia. Jedynym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy jest ograniczenie użycia 50%, dzięki pewnym środkom ostrożności: rozprowadź dobrze pranie, aby zmniejszyć zagniecenia, nie pozostawiaj żelazka niepotrzebnie włączonego, zbieraj więcej ubrań i prasuj je, aby zmniejszyć zużycie, zacznij od rzeczy do żelaznego przeziębienia podczas gdy żelazo nagrzewa się, a następnie przenosi się do tych w wysokiej temperaturze, a na końcu wyjmuje żelazo, kiedy kończy się ostatnią rzeczą, prasowanie w niskiej temperaturze, podczas gdy urządzenie chłodzi. W ten sposób możesz zaoszczędzić ponad 20 euro;
Elektroniczne