Jakie są cele leczenia cukrzycy?

Jakie są cele leczenia cukrzycy?

Uzyskać odpowiednią kontrolę glikemii , zgodnie z celami uzgodnionymi z lekarzem. Uwolnij i unikaj pojawiania się typowych objawów cukrzycy . Unikaj rozwoju możliwych ostrych i przewlekłych powikłań z powodu złej kontroli cukrzycy, utrzymując w ten sposób lepszą...